Grafički Centar Nova

Sa željom i ambicijom da izađemo na tržište kao ozbiljna i odgovorna firma, 2001 godine osnovana je s.z.r. “ĐUKIĆ”. Glavna delatnost u početnoj godini bila je štampa na staklu i keramici.U toj godini su postavljene najsavremenije norme i standardi sa kojima se mora poslovati. Artikli od porcelana i stakla koje smo plasirali na tržište kao i vrsta štampe našla je široku primenu i postigla vrlo zapažene rezultate iz razloga visokog kvaliteta i brze usluge. Poučeni primerom prvih godina poslovanja i dobrim rezultatima kao i velikim brojem firmi sa kojima smo počeli sarađivati, proširili smo asortiman artikala i broj raznovrsnih usluga da zadovoljimo visoke standarde savremene trgovine i poslovanja. Uvrstili smo u naš program višebojnu štampu na tekstilu kao i izdradu nekih konfekcijskih artikala gde bi istakli najprodavaniju T-SHIRT majicu. Uz štampu na tekstilu koja je našla široku primenu kao i prethodno navedena štampa uveli smo i ofset štampu kao neophodan element takvog poslovanja i podrške sopstvene proizvodnje koja se pokazala kao važan segment našeg poslovanja. Takvim nastupom na tržištu pridobili smo poverenje još većeg broja komitenata koji su bili zadovoljni uslugom i raznolikosti artikala, kao već spomenutim kvalitetom i brzinom usluge. Savremenim poslovanjem i dobrim timom mladih ljudi uspeli smo da na domaćem tržistu postanemo važan konkurent ostalimu izradi suvenira koji su se omasovili i pokazali kao jedan od nosećih činilaca u razvoju turizma. Prepoznavši to kao važan i dobar poslovni poduhvat preduzeli smo neophodne korake i osavremenili svoj rad uvršćavanjem savremene laserske mašine u naš proizvodni pogon koja je u velikoj meri podigla standarde na još jednu stepenicu više poslovanja novog doba. Sada posle višegodišnjeg uspešnog rada naša firma je postala prepoznatljiv brend u domenu našeg poslovanja i sama postavlja standarde koje je do sada pratila.

2013 godine osnovan je “Grafički Centar Nova”

Uz tehničku podršku “Štamparije Đukić”, firma je osavremenila proizvodnju mašinama, koje u ovom trenutku predstavljaju poslednju reč tehnike u našoj oblasti ( oblasti štampe i štamparskih radova ).

Kao što je navedeno pomenuti posao proširivaćemo i usavršavati zahvaljujući stečenom, dugogodišnjem random iskustvu “Štamparije Đukić”, ali pored toga neizbežno je napomenuti da je neizostavni saradnik koji je veliki doprinos dao nastanku “Grafičkog centra Nova” i kompanija “Elixir Group”. Prostor u kome sada poslujemo i koji nam pruža mogućnost za znatno obimniji rad i za mnogo veće kapacitete u radu je zapravo prostor koji nam je kompanija “Elixir Group” ustupila, obezbedila i adaptirala, trudeći se da ispoštuje sve standarde o dostupnosti i sve to ulaganjem sopstvenih sredstava.

Moralnu podršku pri osnivanju i našem napredovanju, dobre kontakte, besprekorno dugogodisnje iskustvo u humanitarnom radu i radu sa marginalizovanim grupama, uz poznavanje ljudskih prava i potreba pružila nam je i fondacija “Humano srce Šapca”. Pomenuta fondacija će biti naš saradnik i naša podrška kroz organizovanje i realizaciju zajedničkih projekata koji će u budućnosti biti jedan od planiranih segmenata u radu “Grafičkog centra Nova”.

Možemo istaći da su “Štamparija Đukić”, kompanija “Elixir Group” i fondacija “Humano srce Šapca” sa zajedničkom idejom koja predstavlja rešenje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u samom startu odlučili da će “Grafički centar Nova” biti kompanija koja će u svoj tim zaposlenih uključiti i osobe sa invaliditetom. Dakle naša kompanija već posluje zastupajući inkluzivni pristup pri zapošljavanju i sprovodeći socijalni model u pristupu invaliditetu. U našem timu zaposlenih se nalazi već pet invalidnih lica, a shodno napredovanju i proširenju proizvodnih kapaciteta verujemo da cemo ovaj broj i udvostručiti.