Zapošljavanje Osoba Sa Invaliditetom

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava i pripada svim ljudima podjednako. Rad je važan za sve a poseban značaj predstavlja upravo za marginalizovane grupe, gde se ubrajaju i osobe sa invaliditetom. Osobama sa invaliditetom je potrebno kao i ostalom radno sposobnom stanovništvu da svojim radom zarađuju novac za sopstvene potrebe, uspostavljaju socijalne kontakte i izgrađujući svoju ličnost kao priznati članovi društva podižu svoje samopoštovanje. Zapošljavanjem osobe sa invaliditetom stiču ekonomsku nezavisnost, daju svoj doprinos društvenoj zajednici i prestaju da budu teret društvu tako što smanjuju potrebu za socijalnim novčanim davanjima koja primaju na osnovu loše životne egzistencije i nezaposlenosti.

Usled postojanja brojnih prepreka u društvu, veliki broj osoba sa invaliditetom koje po osnovu procene svoje radne sposobnosti žele i mogu da rade, nemaju tu mogućnost. Zbog toga se osobe sa invaliditetom ubrajaju u najsiromašnije, najneedukovanije i ekonomski najzavisnije slojeve društva i često se suočavaju sa raznim oblicima diskriminacije i kršenja ljudskih prava. Ljudi koji dosta vremena provode u svojim kućama ili specijalizovanim ustanovama za njihov boravak i rehabilitaciju, sa slabim socijalniim kontaktima, uskraćeni za mogućnost da sopstvenim rukama otvore prozor za pogled u bolju budućnost i te kako mogu biti vredni i ravnopravni članovi našeg društva. Više od pomoći treba im pružena šansa za mogućnost, jer oni poseduju volju da rade i stvaraju, da budu aktivni, poseduju potrebu da napreduju i da se usavršavaju. Znaju i mogu da stiču nova znanja, svojom jakom voljom, željom, motivacijom i kreativnošću uz pruženu šansu mogu ravnopravno dati svoj doprinos u radu kao i ostalo radno sposobno stanovništvo.

Grafičkog centra „NOVA“ je preduzeće za zapošljavanje kako osoba sa invaliditetom tako i osoba bez invaliditeta. Dakle firma posluje zastupajući inkluzivni pristup u zapošljavanju, a sprovodeći socijalni model u pristupu invaliditetu, koji kao što znamo govori da suština problema nije u osobi sa invaliditetom, vec u okruženju i društvenim ograničenjima. Stoga će Grafički centar NOVA“ sa uklonjenim arhitektonskim barijerama, ispoštovaim pravima o dostupnosti, bez stereotipa i predrasuda sa obezbeđenim uslovima za rad biti mesto na kome će osobe sa invaliditetom pronaći šansu za posao i mogućnost da kroz integraciju u zdravu društvenu zajednicu budu ravnopravni sa ostalim radnicima.

„Grafički centar „NOVA“ u početku će bazirati i usmeriti osobe sa invaliditetom na rad u izradi suvenira, koji će biti sinonim za to što hoćemo i možemo da napravimo, pokažemo i predstavimo. Suvenira koji će predstavljati nas, naše partnere, naše kupce. Suvenira koji će biti mogućnost za razne promocije, izložbe, humanitarne akcije, distribuciju i prodaju.“

 

Misija

Svako može doprineti uspehu firme kroz svoje specifične veštine koje mogu biti drugačije od utemeljenih i podrazumevanih veština, pa tako i osobe sa invaliditetom svojim veštinama koje mogu biti predstavljene i izvedene drugačije, a opet značiti i vredeti isto, uz trud za bolje i kvalitetnije, mogu znatno doprineti poslovnom uspehu firme.

Ciljevi

  • Stvaranje jednakih uslova osobama sa invaliditetom da se zaposle, održe zaposlenje, napreduju u poslu i usavršavaju svoju poslovnu karijeru;
  • Predstavljanje i promocija kvaliteta rada i proizvoda preduzeća koje zapošljava osobe sa invaliditetom kao i osobe bez invaliditeta;
  • Podsticanje i sprovođenje aktivnosti koje ističu radne sposobnosti osoba sa invaliditetom i doprinose razvoju njihovih potencijala i jačanju njihove ličnosti i kapaciteta;
  • Proizvodnja, distribucija, predstavljanje i promocija proizvoda i timskog rada osoba sa invaliditetom i osoba bez invaliditeta, u cilju što boljeg poslovanja i prosirenja poslovnih potencijala i kapaciteta.

Zadaci

  • Plasiranje i prodaja suvenira i drugih stamparskih proizvoda nastalih kao produkt proizvodnje i rada osoba sa invaliditetom i osoba bez invaliditeta radi ostvarivanja profita i finansijske dobiti za dalju proizvodnju i potrebe firme.
  • Uticaj na ostvarivanje pravilnih stavova u društvu u odnosu na prava, potrebe i potencijale osoba sa invaliditetom,
  • Podsticanje potpune integracije osoba sa invaliditetom na radnim zadacima i svim segmentima društva i ekonomskog života, a naročito u oblasti zapošljavanja,
  • Organizovanje sastanaka, seminara, tribina i predavanja o radu i poslovanju Grafičkog centra „NOVA“ i odgovarajućih obuka i treninga za nove aktivnosti i poslove
  • Izdavanje odgovarajućih informativnih publikacija i saradnja sa sredstvima javnog informisanja
  • Saradnja i koordinacija sa drugim firmama u zemlji i inostranstvu koje posluju na iste ili slične načine i imaju srodne ciljeve, kao i saradnja sa društvenim, stručnim i drugim organizacijama, zajednicama i ostalim pravnim licima.