Tampon Štampa

Tampon štampa je tehnika duboke stampe sa indirektnim otiskivanjem gde se gumenim tamponom sa štamparske forme (klišea) boja prenosi na željeni predmet. Slika se stvara na ravnoj ploči (klišeu) na sličan način kao kod duboke štampe. Veliki elastični jastučić od silikonske gume (tampon) pritiska se na kliše na kome se nalazi boja. Sa štampane ploče boja se prenosi na tampon koji se pritiska na podlogu. Višebojna štampa se može postići korištenjem više štampanih agregata jednog za drugim. Odlika tampon štampe je sposobnost da se štampa po vrlo neravnim i nepravilnim površinama, na kojima drugim tehnikama ne bi bilo moguće štampati. Elastični tampon koji prenosi boju može vrlo dobro prionuti i na iznenađujuće asimetrične i neravne površine. Takođe ova tehnika podržava štampu na predmetima izradjenim od različitih materijala kao sto su keramika, staklo, plastika, drvo… Prednost otiska dobijenog tehnikom tampon štampe jeste njegova široka primenljivost.

Najčešći artikli na kojima se izvodi tampon štampa su: upaljači, olovke, privesci, čaše, pepeljare, šolje i drugi promotivni materijali.