Priprema za štampu

Da bi ste obezbedili željeni kvalitet i izgled štampanih proizvoda i da bi se isključila mogućnost pojave greške molimo Vas da pažljivo pročitate i da se pridržavate upustva koja su navedena u attachmentu.