Vaše Ime

Vaš E-mail

Naslov Poruke

Poruka

Proizvodnja:

Zoran Đukić
direktor proizvodnje
zorandjukic@stamparijanova.com
tel: +381 60 3 304 805

Dragan Popović
koordinator proizvodnje
draganpopovic@stamparijanova.com
tel: +381 60 3 304 811

Željana Prica
koordinator suvenira
zeljanaprica@stamparijanova.com
tel: +381 60 3 304 812

Grafička priprema i dizajn:

Bojana Ninković
koordinator grafičke pripreme
pripremanova@gmail.com
tel: +381 60 3 304 820

Nenad Nedeljković
grafička priprema
pripremanova@gmail.com
tel: +381 60 3 304 820

Komercijalna služba:

Goran Đukić
direktor komercijalne službe
gorandjukic@stamparijanova.com
tel: +381 60 3 304 806

Dragan Petronić
koordinator komercijalne službe
draganpetronic@stamparijanova.com
tel: +381 60 3 304 816

Administracija:

Anđela Ilić
administrativni radnik
administracija@stamparijanova.com
tel: +381 60 3 304 810

Dragana Matić Marković
ljudski resursi
draganamarkovic@stamparijanova.com
tel: +381 60 3 304 813