Ofset Štampa

Ofset štampa primenjuje se kao indirektna štampa, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, nego se predhodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar) a zatim sa nje na materijal za štampu.

Neke od prednosti ofset štampe: postojan visok kvalitet slike — oštrija i čistija štampa slova zato što se gumeni pokrivač prilagođava teksturi štampajuće površine, mogućnost korišćenja širokog spektra štampajućih površina, sem glatkog papira (na primer drveta, tkanina, metala, kože, grubog papipa), brza i laka izrada štamparskih ploča, duži životni vek ploča nego kod direktnih lito presa — zato što ne postoji direktan dodir ploče i štampajuće površine.

U PONUDI OFSET ŠTAMPE IZDVAJAMO:

  • vizit karte
  • blokovsku robu
  • pozivnice
  • flajere
  • kataloge
  • nalepnice
  • memorandume
  • kutije
  • fascikle