Mart 16, 2016 | Poseta gradonačelnika Šapca

Gradonačelnik Nebojsa Zelenovic posetio je jedno od uspešnih preduzeća koje posluje na teritiriji grada Šapca, Grafički centar „Nova“. Pored štamparskih radova, laserskog graviranja i izrade suvenira, bitno je istaći da je ova kompanija jedna od retkih koja se od samog osnivanja bavi socijalno odgovornim poslovanjem kroz angazovanje odredjenog broja osoba sa invaliditetom u proizvodnom i kadrovskom delu.

Decembar 3, 2015 | Dan osoba sa invaliditetom | Reportaža televizije Šabac

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i iključenost iz društva. Lajtmotiv ovogodišnjeg obeležavanja ovog datuma je ukinuti barijere i  otvoriti vrata za inkluzivno društvo i razvoj za sve.